Προμήθεια Αδρανών υλικών, Θερμού ασφαλτομίγματος, Σκυροδέματος, Οικοδομικών υλικών και Χρωμάτων-μονωτικών υλικών & παρεμφερών ειδών

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης κ. Καμαρίδης Ιπποκράτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη α ...

Ενεργειακή Αναβάθμιση Γεωτρήσεων και Αντλιοστασίων Ύδρευσης & Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ενεργειακή Αναβάθμιση Γεωτρήσεων και Αντλιοστασίων Ύδρευσης & Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. ...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΙΛΗΜΜΑΤΟΣ , Μ. ΕΥΜΟΙΡΟΥ ΚΑΙ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ”

Θέμα : Περίληψη Διακήρυξης. Σας παρακαλούμε να δημοσιεύσετε την παρακάτω περίληψη, το αργότερα μέχρι 9/2/2022, και μετά να στείλετε το σχετικό φύλλο της ...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΑΛΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ”

Θέμα : Περίληψη Διακήρυξης. Σας παρακαλούμε να δημοσιεύσετε την παρακάτω περίληψη, το αργότερα μέχρι 9/2/2022, και μετά να στείλετε το σχετικό φύλλο της ...