Τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτών

     Διεύθυνση: Κ. ΜΠΕΝΗ (ΗΡΩΩΝ)

ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00-13:30

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΕΜΠΤΗ 8:00-13:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00-13:00

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΕΜΠΤΗ 8:00-13:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00-13:00