Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) δημοσιεύει ενημερωτικό δελτίο για το έτος 2021.

Θεματολογία του ενημερωτικού δελτίου:

-Ταυτότητα της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης
-Δυνατότητα εξόφλησης λογαριασμών
-Ποιότητα νερού
-Χρήσιμες συμβουλές και τρόποι εξοικονόμησης νερού
-Τιμολόγια ύδρευσης – αποχέτευσης
-Οικονομικά στοιχεία της χρήσης 2021
-Κατασκευή έργων 2021
-Ισολογισμός έτους 2021
-Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού
-Φωτογραφικό υλικό έργων

Κατεβάστε το ενημερωτικό δελτίο έτους 2021 εδώ.