Προμήθεια Αδρανών υλικών, Θερμού ασφαλτομίγματος, Σκυροδέματος, Οικοδομικών υλικών και Χρωμάτων-μονωτικών υλικών & παρεμφερών ειδών

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης κ. Καμαρίδης Ιπποκράτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη α ...

Ενεργειακή Αναβάθμιση Γεωτρήσεων και Αντλιοστασίων Ύδρευσης & Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ενεργειακή Αναβάθμιση Γεωτρήσεων και Αντλιοστασίων Ύδρευσης & Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. ...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΙΛΗΜΜΑΤΟΣ , Μ. ΕΥΜΟΙΡΟΥ ΚΑΙ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ”

Θέμα : Περίληψη Διακήρυξης. Σας παρακαλούμε να δημοσιεύσετε την παρακάτω περίληψη, το αργότερα μέχρι 9/2/2022, και μετά να στείλετε το σχετικό φύλλο της ...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΑΛΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ”

Θέμα : Περίληψη Διακήρυξης. Σας παρακαλούμε να δημοσιεύσετε την παρακάτω περίληψη, το αργότερα μέχρι 9/2/2022, και μετά να στείλετε το σχετικό φύλλο της ...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΔΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

  1. Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑ Ξάνθης προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) γι ...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΙΛΗΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ε ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ Ε.Ε.Λ. ΞΑΝΘΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη  σχεδιασμού Θερμοκηπιακής Μονάδας Ηλιοθερμικής Ξήρανσηςιλύος της ...