Το παρόν έργο αφορά στην κατασκευή – επέκταση δικτύου ύδρευσης σε τμήμα του οικισμού Κιμμερίων για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών.

Η κατασκευή του δικτύου θα περιλαμβάνει την τοποθέτηση αγωγού από πολυαιθυλένιο διατομής Φ90 και αντοχής 16 ατμ. Με συνολικό μήκος 350,00 μέτρα.

Παράλληλα θα κατασκευαστεί ένα κεντρικό φρεάτιο με τον απαραίτητο εξοπλισμό, βάνες, ταυ κλπ, για τη σύνδεση με το υπάρχον δίκτυο ύδρευσης, την απομόνωση και εύρυθμη λειτουργία του και παροχές ύδρευσης για τη σύνδεση των καταναλωτών με το νέο δίκτυο, καθώς και αποκαταστάσεις ασφαλτικών οδοστρωμάτων στον οικισμό από παρεμβάσεις της υπηρεσίας.

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των # 30.000,00€# πλέον ΦΠΑ.

Μπορείτε να κατεβάσετε όλο το υλικό της πρόσκλησης εδώ.