Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. Καμαρίδης Ιπποκράτης προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «υποχλωριώδους νατρίου –  πολυηλεκτρολύτη έτους 2020»,προϋπολογισμού 51.600,00 ευρώ (πλέον  του Φ.Π.Α.). 

Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση εδώ