Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. καλεί τους οικονομικούς φορείς που έχουν ως αντικείμενο τις παρακάτω κατηγορίες επαγγελματιών να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους ,εφόσον επιθυμούν να συνεργαστούν με την επιχείρησή μας, για τις ανάγκες που θα προκύψουν για το έτος 2020.

Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση εδώ