Προβλέπεται πλήρης αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης σε τμήματα της πόλης Ξάνθης από νέους αγωγούς πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς, διατομής από Ø110 έως Ø400 ονομαστικής αντοχής 16 atm. Οι διάμετροι , το είδος και τα μήκη του νέου δικτύου ύδρευσης εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

 • Έξοδος πόλης Ξάνθης Φ110 ΡΕ 16ΑΤΜ 2.600,00 μμ
 • Οδός Σπανδονίδη Φ110 ΡΕ 16ΑΤΜ 30,00 μμ Φ125 ΡΕ 16ΑΤΜ 220,00 μμ Φ160 ΡΕ 16ΑΤΜ 315,00 μμ
 • Οδός Ηλ. Γέραγα Φ125 ΡΕ 16ΑΤΜ 230,00 μμ
 • Περιοχή Σαμακώβ (οδός Σπάρτης – Φιλιππουπόλεως – Βαλτετσίου) Φ125 ΡΕ 16ΑΤΜ 235,00 μμ
 • Οδός Πινδάρου Φ280 ΡΕ 16ΑΤΜ 175,00 μμ
 • Πάροδος Δράμας Φ110 ΡΕ 16ΑΤΜ 70,00 μμ
 • Οδός Κανάρη Φ125 ΡΕ 16ΑΤΜ 130,00 μμ Φ400 ΡΕ 16ΑΤΜ 305,00 μμ
 • Οδός Δημοκρίτου Φ200 ΡΕ 16ΑΤΜ 360,00 μμ
 • Οδός Λευκίππου Φ125 ΡΕ 16ΑΤΜ 530,00 μμ
 • Οδός Κλεμανσώ Φ200 ΡΕ 16ΑΤΜ 475,00 μμ
 • Οδός Χ#σταύρου Φ160 ΡΕ 16ΑΤΜ 624,00 μμ +
 • Οδός Αγ. Ελευθερίου Φ160 ΡΕ 16ΑΤΜ 735,00 μμ
 • Περιοχή Αστυνομικής Σχολής Φ200 ΡΕ 16ΑΤΜ 555,00μμ Σύνολο 7.589,00ΜΜ

Παράλληλα με την τοποθέτηση των αγωγών θα τοποθετούνται ειδικά τεμάχια υδροληψίας για την αποκατάσταση των υφιστάμενων παροχών νερού, έως το σημείο της ρυμοτομικής γραμμής του οικοπέδου.

Η διάταξη του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης αποτελείται από επαρκή αριθμό μεγάλων και μικρότερων βρόγχων για την καλύτερη λειτουργικότητα και ευελιξία του δικτύου σε περιπτώσεις βλάβης ή απομόνωσης τμημάτων για συντήρηση, ή ακόμα για την περίπτωση απομόνωσης της κεντρικής δεξαμενής.

Επίσης σε φρεάτια και σημεία ελέγχου του δικτύου ύδρευσης της πόλης Ξάνθης θα τοποθετηθούν αεροεξαγωγοί ( βαλβίδες εισαγωγής – εξαγωγής αέρα) για την καλύτερη λειτουργία του δικτύου και την αποφυγή εγκλωβισμένου αέρα μετά από βλάβες στο σύστημα ύδρευσης εντός των αγωγών και δημιουργίας υπερπιέσεων.

Ενδεικτικά αναμενόμενα οφέλη της συγκεκριμένης πράξης είναι:

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος ύδρευσης στα συγκεκριμένα τμήματα της πόλης Ξάνθης ,θεωρήθηκε υψηλής αναγκαιότητας η αντικατάσταση αυτών , καθώς στα σημεία αυτά λόγω παλαιότητας των αγωγών , αυξημένης ζήτησης και αυξομειώσεων της πίεσης του δικτύου αναφέρονται συχνά αστοχίες και απώλειες ύδατος (αφανείς διαρροές). Η αναμόρφωση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης μεθοδεύτηκε για τους εξής λόγους:

• Την ανανέωση του εσωτερικού δικτύου διανομής νερού στις περιοχές που μελετούνται με πιο σύγχρονους και μεγαλύτερης διατομής και ονομαστικής πίεσης αγωγούς

• Την τοποθέτηση συσκευών ασφαλείας του δικτύου στις σωληνώσεις προς όφελος της καλής λειτουργικότητάς και αξιοπιστίας τους

• Την προσαρμογή του συστήματος της διανομής του νερού στις καινούργιες απαιτήσεις υδροδότησης

• Την ανανέωση του εσωτερικού δικτύου ώστε με σύγχρονες μεθόδους να αντιμετωπιστούν τα επείγοντα προβλήματα που προέκυψαν από τα νέα οικοδομικά, πληθυσμιακά και κοινωνικά δεδομένα που διαμορφώθηκαν στην πόλη της Ξάνθης.

O προϋπολογισμός σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 485.412,57€ πλέον ΦΠΑ.

Ο ανάδοχος του έργου είναι : «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.».