Η ΔΕΥΑ Ξάνθης ανακοινώνει την ανάρτηση των πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων ΣΟΧ 2022 που αφορούν θέσεις οδηγών φορτηγών και εργατών γενικών καθηκόντων.

Ακολουθούν οι πίνακες:

ΑΔΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣOX1-2022 ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 4145 
ΑΔΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣOX1-2022 ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 4146 
ΑΔΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣOX1-2022 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4148 
ΑΔΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΣOX1-2022 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝ  ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 4149 
ΑΔΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΟΧ1-2022 ΚΑΤ  ΟΔΗΓΩΝ 4154