Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) δημοσιεύει ενημερωτικό δελτίο για το έτος 2020.

Θεματολογία του ενημερωτικού δελτίου:

-Ταυτότητα της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης
-Δυνατότητα εξόφλησης λογαριασμών
-Ποιότητα νερού
-Χρήσιμες συμβουλές και τρόποι εξοικονόμησης νερού
-Τιμολόγια ύδρευσης – αποχέτευσης
-Οικονομικά στοιχεία της χρήστης 2020
-Κατασκευή έργων 2020
-Ισολογισμός έτους 2020
-Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού
-Φωτογραφικό υλικό έργων

Κατεβάστε το ενημερωτικό δελτίο έτους 2020 εδώ.