Σας ενημερώνουμε πως οι νέοι λογαριασμοί ύδρευσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ξάνθης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.), θα έχουν διαφορετικής μορφής κωδικό πληρωμής.

Συγκεκριμένα, οι κωδικοί πληρωμής θα εμφανίζονται με την εξής μορφή:

RFxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx x

Όπου εμφανίζεται “x” παραπάνω, στον λογαριασμό θα αντιστοιχεί αριθμός από το 0 έως το 9.

Ευχαριστούμε πολύ.