Προμήθεια Αδρανών υλικών, Θερμού ασφαλτομίγματος, Σκυροδέματος, Οικοδομικών υλικών και Χρωμάτων-μονωτικών υλικών & παρεμφερών ειδών

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης κ. Καμαρίδης Ιπποκράτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη α ...